Nyheter

Kortfattad information från styrelsemöte 2016-01-18:

  • Kakelreperationerna fortsätter och utökas då fler plattor har missfärgats.
  • Förlängning med 3-årsavtal har tecknats med Telia. Bredbandet utökas från 100/10 Mbit/s till 100/100 Mbit/s. Wi-Fi installeras i gästrummet.
  • Föreningsstämman 2016 kommer att hållas 2016-05-25 i Akvariet på Dockplatsen.
  • Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram förslag till laddningsstationer av elbilar i garaget.
  • Slarva inte med sopsorteringen i miljörummen. Ljusstakar kan t.ex. inte läggas i pappersförpackningar utan ska lämnas vid återvinningscentral. Läs på hemsidan om Sophantering/Miljörum under ”Bo i föreningen”!

Nyheter