Nyheter

Kortfattad information från styrelsemöte 2015-12-16:

  • Tvätt av sopkärlen i miljörummen har beställts. Var noga med sorteringen av avfallet. Kartonger ska vikas ihop så att de tar mindre plats och plastemballage ska tömmas ur eventuell plastkasse.

  • Ersättning av döda eller skadade växter på gården har påbörjats.

  • Besked har kommit från Skatteverket om återvunnen moms till Bryggan Parkering AB. Under de kommande åtta åren blir återbäringen efter kostnadsavdrag cirka 3,5 miljoner SEK.

  • Lokalen Dockgatan 13B är ledig att hyra från 1 juni. Lokalytan är 58 m2.

  • Styrelsen önskar alla medlemmar: GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Nyheter