Nyheter

Kortfattad information från styrelsemöte 2015-11-23:

  • Elmätare och vattenmätare har bytts ut. Se flik ”Aktuellt” för mer information

  • Garantibesiktningen är klar och protokoll med åtgärdslista kommer att sändas ut i december till varje lägenhet. Kakelreperationer kommer att fortsätta efter nyår.

  • Glöggfest på gården 18 december.

  • Växterna ovanför entrédörrarna kommer att klippas ner till ett minimum för att inte skada fasaden.

  • Belysningen vid cykelparkeringen ska förbättras med ytterligare armaturer.

  • Mattan till trädäcket på gården ska rullas ut för att förhindra halka vid fuktigt väder. Beredskap för halkbekämpning har påbörjats.

  • Ny detaljplan har antagits av Malmö stad. Runt Ubåtshallen kan detta kanske innebära nya byggnader. Se länk till detaljplan i pdf.

  • I miljörummen råder fortfarande lite oordning när det gäller sortering. Det som kastas i miljörummen skall vara källsorterat och läggas i rätt behållare. Kartonger ska vikas ihop så att de tar mindre plats. Plastemballage ska tömmas ur eventuell plastkasse.

Nyheter