Nyheter

Kortfattad information från styrelsemöte 2015-10-19:

  • Styrelsen har antagit budget för 2016, vilket innebär att avgifterna sänks med 10 % från och med 2016-01-01.

  • Nytt försök till cykelstöld har skett. Boende uppmanas till vaksamhet.

  • Entrédörrar till ingångarna 11 och 17 har reparerats till samma inbrottsförebyggande standard som tidigare gjorts till ingångarna 13 och 15.

  • Hyresavtalet för lokalen Dockgatan 13 B (JM) har sagts upp. Idéer om nya hyresgäster tas gärna emot.

  • Garantibesiktning har gjorts i 43 lägenheter. Eventuella åtgärder kommer att påbörjas efter nyår. Garantibesiktningen kommer att vara avslutad 19 november. Mark- och utvändig besiktning har gjorts och anmärkningar har åtgärdats.

Nyheter