Nyheter

Kortfattad information från styrelsemöte 2015-09-21:

  • Avtal har slutits med Techem angående gemensam el. Det innebär att elmätare och varmvattenmätare kommer att bytas. Det kommer att bli strömavbrott den dagen då bytet sker.

  • Kakelreperationerna pågår.

  • Entrédörrarna vid portarna 11 och 17 skall förstärkas på samma sätt, som gjorts vid 13 och 15 för att försvåra inbrott.

  • Borttagande av klätterväxter ovanför entrédörrarna diskuterades. Risk finns att fasadteglet förstörs av växternas rötter. Om bygglovet inte hindrar kommer klätterväxterna att tas bort.

  • På gården kommer blodmjöl att spridas för att göra det mindre trivsamt för kaninerna. Getingbo har eliminerats genom Anticimex försorg.

  • Styrelsens regler för balkongskydd skall följas. Se regler under fliken ”Bo i föreningen”, ”Lägenhetsunderhåll”. Balkong/uteplats: Insynsskydd på balkonger tillåts endast i följande tygalternativ: enfärgad grå färgnummer: NCS S 4000-N, samt samma grå med svart rand.

  • Blomkrukor på balkongen får inte hängas utanför räcket. ”Sadelkruka” att hänga på balkongräcket får användas om förankring sker med buntband.

  • Förändring av MC parkering i garaget är inte längre aktuellt.

Nyheter