Nyheter

Kortfattad information från styrelsemöte 2015-08-10:

  • Reparation av inbrottsskadade dörrar vid 13 A och 15 påbörjas denna vecka (V33). Hisspegel vid ingång 15 byts ut.

  • Brandskyddsinspektion av Anticimex har gjorts. Inga anmärkningar.

  • Extra stämma kommer att hållas 7 september angående bl.a. stadgeändringar. Stämman kommer att hållas på gården eller i garaget vid dåligt väder. Kallelse kommer att skickas ut.

  • Beträffande klätterväxterna ovanför entréerna kommer styrelsen att se över hur de skall underhållas i framtiden.

  • Beslut togs om rutiner vid förlorad elektronisk nyckel (tagg) och rutiner vid TV avbrott. Mer information om detta kommer på hemsidan.

  • Spindelbekämpning på balkongerna utreds med beslut nästa år.

  • Teknisk förvaltning kommer att tas över av Bredablick Förvaltnings AB 1 september.

  • Flytt av MC platser i garaget kommer att ske.

  • Reparation av missfärgade kakelplattor har påbörjats i denna vecka (V33).

  • Ekonomiskt bokslut för kvartal 2 är gjort och föreningens ekonomi är god.

Nyheter