Nyheter

Kortfattad information från styrelsemöte 2015-05-12:

  • Ni som önskar måltid efter årsstämman 2015-05-25 - glöm inte att anmäla detta till Lars-Göran Lund, mail:       Alla hälsas hjärtligt välkomna!

  • Tänk på att sköta våra miljörum ordentligt enligt de föreskrifter som finns. Detta för allas trevnad.

  • Tiden för att kunna förboka gästlägenheten ändras nu till 4 månader.

  • Information om kakelproblemet delas ut till alla hushållen under vecka 21.

Nyheter