Nyheter

Kortfattad information från styrelsemöte 2015-04-13:

  • Förslag om gemensam el för föreningen och de boende kommer att lämnas för beslut av de boende i samband med stämman den 25 maj. Förlaget innebär minskad elkostnad för boende.

  • Kakeldax-gruppen har lämnat förslag till lösning av kakelproblematiken för de lägenheter som felanmält missfärgade plattor i badrummen. En detaljerad information kommer inom kort att lämnas till alla medlemmar.

  • Fiskmåsarna är störande för många. Styrelsen har nu beslutat om löpande åtgärder för att minska problematiken.

  • Kallelse och underlag till årsstämma i föreningen den 25 maj kommer att sändas ut under första halvan av maj.

  • Förenklad infart till garaget kommer att utföras under april.

Nyheter