Nyheter

Kortfattad information från styrelsemöte 2015-02-16:

  • Styrelsen ser nu löpande över alla de avtal som tecknats för den löpande förvaltningen för att minska kostnader och/eller öka kvalitén på köpta tjänster.

  • Det planeras för en årlig storstädning av garaget som måste utföras utan bilar parkerade där. Särskild information kommer att lämnas i god tid innan det är dags.

  • Årsstämman planeras till den 25 maj och hålls i Akvariet, restauranglokal vid innergården bakom Isbergs Gata. Särskild kallelse kommer ca 1 månad före.

  • Eftersom vi har ett gemensamt avtal med Telia avseende TV, bredband och fast telefoni ska felanmälan på anläggningen som berör flera ske samordnat för föreningen. En särskild information om proceduren kommer att läggas på hemsidan inom kort.

  • Information om det kommande passagesystemet/låsbytet och utlämning av taggar kommer att lämnas till alla boende separat och anslås på hemsidan.

Nyheter