Nyheter

Kortfattad information från styrelsemöte 2015-01-19:

  • Beslutades att ersätta låssystemet i entrédörrar trapphus, miljörum och garage med beröringsfria passerbrickor (taggar). Systemet bedöms vara installerat i april.

  • Ett nytt cykelställ med plats för 6-7 cyklar kommer att placeras vid uppgång 17 i garaget.

  • Parkeringsövervakning kommer nu även i garaget, fr.o.m. 1 februari. Observera att de nya parkeringskorten som nu lämnas ut måste placeras synligt i bilen för att undvika kontrollavgift.

  • Asfaltering av delyta av gästparkeringen för att förenkla infart till garaget kommer att genomföras i april. Speglar sätts upp vid utfarten för att förbättra sikten.

  • För andrahandsuthyrning gäller speciella regler. Innan uthyrning i andra hand kan göras måste detta godkännas av styrelsen. Se stadgarna på hemsidan, paragraf 30.

  • Tyvärr förekommer högljudda fester på sena timmar där medlemmar störs. Viktigt att vi respekterar de trivselregler vi upprättat, se hemsidan.

  • Gemensam elupphandling som förväntas ge lägre kostnad för alla medlemmar diskuteras i styrelsen. Ett förslag kommer att tas fram och beslutas vid stämman i vår.

Nyheter