Nyheter

Kortfattad information från styrelsemöte 2014-12-11

  • På grund av inbrotten i våra källarförråd beslöt styrelsen för en tid sedan att tillsvidare stänga av portkoden. En grupp inom styrelsen har fått uppdraget att föreslå ett nytt och säkrare system. Gruppen har haft kontakt med ett antal presumtiva leverantörer av låssystem, varefter offerter av passagesystem presenterats. I stället för nycklar och portkod föreslås s.k.taggar. Eftersom en investering av passagesystem handlar om stora belopp, kommer gruppen att fortsätta arbetet och planen är att kunna fatta beslut vid nästa styrelsemöte.

  • Beslöts om utskick av brev till boende med garageplats med information hur betalningarna skall regleras med hänsyn till att det vid extra stämman beslutade parkeringsbolaget träder kraft 2014-12-01.

  • De nya parkeringskorten är färdiga inom kort och information om utlämning kommer.

  • Det finns nu möjlighet att bygga en genomfart vid parkeringsplatsen mellan Kajhusen och Bryggan. Denna genomfart förenklar intransporten till vårt garage. Spegel kommer att sättas upp. Styrelsen kommer att ta in kostnadsförslag på detta.

  • Styrelsen har haft ett antal möten med JM om ett antal ouppklarade ärenden. Bland dessa finns inlämnade felanmälningar av missfärgade kakelplattor. Vi har blivit lovade olika slags åtgärder för att lösa problemen. Vi inväntar svar på hur detta skall lösas.

Nyheter