Nyheter

Avtal har träffats om rengöring av alla sopkärl, utom tidningskärlen, två gånger om året.

Budgeten för 2017 och underhållsplan har antagits. Det blir oförändrad avgift 2017.

Detaljerad information om gemensam el via ett separat utskick.

Gästlägenheten är nu bokningsbar till och med lördagen 5 november.

Obligatorisk ventilationskontroll i samtliga lägenheter kommer att ske under 2017.

Brf Bryggan kommer att skriva nya stadgar på grund av nya myndighetskrav. Därför kommer en extra stämma att hållas under våren 2017.

Föreningens budgetarbete har påbörjats.

Arbete pågår med att upprätta en långsiktig underhållsplan.

Enligt garantibesiktningen håller dräneringsåtgärder på att tas fram för innergårdens trädäck. Detta för att motverka stående vattensamlingar.

Föreningen kommer att samarbeta i olika frågor med närliggande föreningar i området med bland annat säkerhetsfrågor.

Snöröjnings- och halkbekämpningssavtal med Bredablick har gjorts och inleds 1 november.

Ekonomin i föreningen är fortsatt god och följer budget.

Kakelreperationerna hos många medlemmar gör att gästlägenheten inte kan hyras ut från vecka 37 (12 september) till vecka 49 (9 december). De bokningar som redan har gjorts under denna period kvarstår. Nya bokningar kan inte göras.

22 augusti påbörjas byte av armaturer på balkongerna.

Sensor för belysning vid nerfarten till garaget sätts upp så att belysningen tänds direkt vid passage av garageporten.

Utrustningen för dörrautomatiken vid miljörummen modifieras. Detta för att undvika att de som tömmer soporna inte kan ställa om automatiken så att våra taggar inte fungerar.

Styrelsen antog en ny regel som ska gälla vid anmälan av fel enligt garantibesiktning. Separat information kommer.

Från och med 1 oktober höjs avgiften för garaget med 20 SEK till 820 SEK per månad.

Lennart Björk utsågs till att vara vice ordförande i föreningen.

Elpriset för kvartal tre blir oförändrat 1,15 SEK.

De medlemmar som är berörda av kakelproblemen kommer att få åtgärdsscheman i postfacken 1 juli.

Belysningsarmaturerna på balkongerna kommer att bytas ut vecka 34 under dagarna 22, 23, 24 och 25 augusti. Detaljerad information och scheman kommer att ges i postfacken.

Styrelsens tre tekniska förvaltare har haft besök av polisen med anledning av inbrotten i garage och förrådskällare. Polisen gav råd och tips om vad man kan göra för att förhindra och försvåra inbrott. Brf Bryggan ska även samarbeta med de andra bostadsrättsföreningarna vid Dockan för att öka säkerheten.

Flera medlemmar har klagat över att det är mycket oväsen på gården i samband med skateboardåkning och andra hjulleksaker. Se på hemsidan under fliken ”Trivsel och ordningsregler” under rubriken ”Övrigt” där det står: Det är inte tillåtet att åka skateboard, rollerskate, sparkcykel eller liknande inom fastigheten, alltså även på vår innergård. För allas trevnad respektera detta.

Beslut fattades om ändring av text på hemsidan under fliken ”Lägenhetsunderhåll” under rubriken ”balkong/uteplats”. Här framgår att det inte finns nämnt användning av genomskinliga vindskydd. De är godkända av arkitekten och finns redan på vissa balkonger. Se den nya texten under denna flik.

Återstående punkter från garantibesiktningen fortsätter att åtgärdas.

Ekonomin följer budget för första kvartalet.

JM fortsätter att hyra lokalen i tre år.

Källarinbrottet är anmält till polisen och försäkringsbolaget.

Nyheter