Nyheter

Anticimex kommer att utföra spindelsanering på balkongerna mot gatan under våren.

Garagestädning kommer att utföras en dag under vecka 17. (En dag mellan 25-28 april).

Vid lägenhetsöverlåtelser är det viktigt att 5 nycklar och 5 taggar överlämnas från säljare till köpare.

Så här får det inte se ut i miljörummen. Dessa saker ska lämnas till Sysav återvinningscentraler, Malmö Bunkeflo eller Malmö Norra hamnen.

Lägg inte kartonger i återvinningskärlen utan att platta till dem.

 • Två lediga MC platser finns att hyra i garaget. Hyra för MC 300 SEK eller hyra för två lådcyklar 150 SEK styck.
 • PEAB har delat ut schema för åtgärdande av garantibesiktningsanmärkningar. Om ni inte är hemma, glöm inte att skicka in godkännande så PEAB kan komma in i lägenheten via serviceläget.
 • Föreningen har god likviditet. Momsåterbäring för garaget har betalats ut. Därför kommer en extra amortering på lån i Swedbank att göras.
 • Hyran för gästlägenheten höjs från 1 juli från 200 till 250 SEK per natt.
 • Eventuell tillgång till laddplatser för elbil i garaget kommer att behandlas på föreningsstämman 2016-05-25.

 • Kakelreperationerna fortsätter och utökas då fler plattor har missfärgats.
 • Förlängning med 3-årsavtal har tecknats med Telia. Bredbandet utökas från 100/10 Mbit/s till 100/100 Mbit/s. Wi-Fi installeras i gästrummet.
 • Föreningsstämman 2016 kommer att hållas 2016-05-25 i Akvariet på Dockplatsen.
 • Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram förslag till laddningsstationer av elbilar i garaget.
 • Slarva inte med sopsorteringen i miljörummen. Ljusstakar kan t.ex. inte läggas i pappersförpackningar utan ska lämnas vid återvinningscentral. Läs på hemsidan om Sophantering/Miljörum under ”Bo i föreningen”!

 • Tvätt av sopkärlen i miljörummen har beställts. Var noga med sorteringen av avfallet. Kartonger ska vikas ihop så att de tar mindre plats och plastemballage ska tömmas ur eventuell plastkasse.

 • Ersättning av döda eller skadade växter på gården har påbörjats.

 • Besked har kommit från Skatteverket om återvunnen moms till Bryggan Parkering AB. Under de kommande åtta åren blir återbäringen efter kostnadsavdrag cirka 3,5 miljoner SEK.

 • Lokalen Dockgatan 13B är ledig att hyra från 1 juni. Lokalytan är 58 m2.

 • Styrelsen önskar alla medlemmar: GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

 • Elmätare och vattenmätare har bytts ut. Se flik ”Aktuellt” för mer information

 • Garantibesiktningen är klar och protokoll med åtgärdslista kommer att sändas ut i december till varje lägenhet. Kakelreperationer kommer att fortsätta efter nyår.

 • Glöggfest på gården 18 december.

 • Växterna ovanför entrédörrarna kommer att klippas ner till ett minimum för att inte skada fasaden.

 • Belysningen vid cykelparkeringen ska förbättras med ytterligare armaturer.

 • Mattan till trädäcket på gården ska rullas ut för att förhindra halka vid fuktigt väder. Beredskap för halkbekämpning har påbörjats.

 • Ny detaljplan har antagits av Malmö stad. Runt Ubåtshallen kan detta kanske innebära nya byggnader. Se länk till detaljplan i pdf.

 • I miljörummen råder fortfarande lite oordning när det gäller sortering. Det som kastas i miljörummen skall vara källsorterat och läggas i rätt behållare. Kartonger ska vikas ihop så att de tar mindre plats. Plastemballage ska tömmas ur eventuell plastkasse.

Nyheter