Nyheter

Nyligen gjordes en upprensning av äldre och slitna cyklar som stått i cykelställen längst ner vid bryggorna under längre tid. För att notifiera en eventuell ägare märktes cyklarna upp långt innan de togs bort. 

Om någon saknar sin gamla cykel som stått i dessa cykelställ är man välkommen att kontakta styrelsen för att få beskriva den och därefter lämnas den ut.
 
Vi vill också uppmärksamma på att det inte är tillåtet att kedja fast cyklar i träden som finns vid cykelställen. Hädanefter kommer även dessa cyklar att märkas upp för att därefter omhändertas om de inte flyttas.
 

Cykelrensning vid bryggan vid Dockgatan 11 och 17

Brf Kajhusen , Brf Bryggan och Brf Midskeppet har markerat gamla cyklar i de gemensamma cykelställen vid bryggan på parkeringsgatorna mellan husen. De som fortfarande har en markering nu på fredag 4/12 kommer att flyttas för en tids förvaring innan de återvinns eller skänks bort. 

/Styrelsen

Maud och Margaretha som de senaste 5 åren utgjort Bryggans Trivselgrupp, och gjort ett fantastiskt jobb, tycker att det dags för lite nytänkande och önskar att någon annan tar över gruppen. 

Vi hoppas där finns intresse bland några av våra medlemmar att vara med och planera våra framtida roliga tillställningar. 

Hör gärna av er om mer information önskas om vad det innebär. Antingen genom att svara på detta mail eller kontakta någon i styrelsen direkt.

 

 /Styrelsen

 

 

  • Avtal är nu tecknat med Sekant istället för Bredablick gällande teknisk förvaltning, snöröjning och skötsel av stickgator. Detta börjar gälla 1 januari 2021.
  • Styrelsen gjorde under mötet en rundvandring på innergården för att se över förslag på förbättringar. Mer info kommer om detta.

 

 

  • Nytt rörligt elavtal utan bindningstid är nu tecknat med EON med start 2020-12-01.

  • Föreningens budget för 2021 är nu inlämnad till vår ekonomiska förvaltare. Avgifterna planeras vara oförändrade. 

  • Vår trädgårdsgrupp håller nu på att ta in förslag till förbättring och förfining av vår innergård. 

 

Nyheter