Nyheter

Kvartalsrapporten visar att föreningens ekonomi följer budgeten.

Elkostnaden för tredje kvartalet blir 1:17 kr/kWh.

Med syfte att bilda samfällighet på stickgatorna ska ansökan om lantmäteriförrättning lämnas in. Samfälligheten ska skötas gemensamt av berörda fastigheter. Ägarna till de fastigheter som ingår i samfälligheten har ett gemensamt ekonomiskt ansvar för samfällighetens verksamhet.

Fläktarna i miljörummen ska undersökas för att få ner ljudnivån utan att påverka luftflödet.

Parkeringskorten för garageplatser måste vara placerade så att de är väl synliga vid kontroller. Detta för att undvika parkeringsböter.

Kakelarbeten har påbörjats. Detaljerad information kommer att meddelas separat.

Bokslutet för period 1 visar att föreningen ligger på budgeterad nivå. Föreningen har bytt långivare för vissa lån till Danske Bank för att få lägsta möjliga räntekostnad. I samband med bankbytet kommer Danske Bank att erbjuda förmånliga lånevillkor till medlemmarna i Brf Bryggan. Mer information om detta kommer senare.

En aviserad höjning av energiskatten kan medföra en mindre höjning av avgiften för el under nästa kvartal.

Styrelsen vill påpeka att störande ljud inte får förekomma efter klockan 22 från söndag till torsdag. På fredags- och lördagskvällar ska det vara tyst efter klockan 24. Tänk på detta i samband med fest på balkonger, altan eller med öppna fönster, speciellt nu under sommartid. Läs mer på hemsidan under fliken ”Trivsel & ordningsregler”.

Under vecka 33 (14 till 18 augusti) kommer kakelreperationer att påbörjas och pågå under 14 dagar. Berörda kommer snarast att få ett meddelande om tider från plattläggaren.

Arbetet med dockningsstationer för elbilar fortsätter.

Fläktarna i miljörummen stängs nu av mellan klockan 20 och 9. Undersökning sker om det går att sänka fläktljudet speciell i miljörum 1.

Kostnaden för gemensam el blev 1:20 SEK/kWh för mars månad. Prognos för hela året beräknas till 1:17 SEK/kWh.

Garagestädning planeras att genomföras under en arbetsdag och då måste alla bilar vara borta. Datum för detta kommer att meddelas.

Inoljning av alla träytor inklusive gårdsdäck, garagevägg och plank kommer att ske inom den närmsta tiden.

OVK, den obligatoriska ventilationskontrollen har genomförts och resultatet väntas presenteras snart.

De senaste månaderna har det skrivits en del i massmedia (bl.a. Dagens Industri och Sydsvenskan) om framtida ekonomiska problem för bostadsrättsföreningar. Styrelsen har diskuterat läget och konstaterar följande kring de nyckelfrågor som tagits upp.

Bryggan avsätter årligen ett jämt belopp i en underhållsfond som baseras på en underhållsplan där framtida behov av underhåll har gjorts. Avsättningen bedöms som tillräcklig i jämförelse med genomsnittet av svenska bostadsrättföreningar.

Eftersom föreningen är relativt ny är belåningsgraden lite högre än genomsnittet. Denna bedöms sjunka de kommande åren då extra amorteringar på lånen görs löpande.

Föreningen arbetar med en rullande 5-årig ekonomisk plan som innehåller ett antal antagande om bl.a. ränteutvecklingen. För denna har vi tagit höjd för bedömda räntehöjningar som sannolikt kommer att ske de kommande åren.

Årsavgiften (hyresnivån) ligger i gruppen ”låg till måttlig” i den undersökning som publicerats av Dagens Industri.

Åtgärder mot att måsar lägger ägg på tak och andra utrymmen kommer att genomföras.

Spindelsanering på balkongerna kommer att utföras under maj månad av Anticimex. Det kommer att ske på samma vis som förra året. Enbart balkongerna mot gatan kommer att saneras. De som inte vill ha saneringen kan fästa ett meddelande på balkongen så hoppar man över denna. Påminnelse om exakt datum kommer senare.

Parkeringsautomaterna på stickgatorna, (Dockgatan 11 och 17) är nu modifierade för avgifterna 15:-/tim.  vardagar 8 – 18. Övrig tid är avgiften 6:-/tim. Dygnsavgiften är 100: -.

Tidningen ”Din Bostadsrätt” som ni medlemmar får är en gratis provprenumeration under ett år. Ytterligare tre nummer återstår.

Brf Bryggans elförbrukning är 2,6 % lägre under januari jämfört med motsvarande tid i fjol. Fjärrvärmeförbrukningen var 2,8 % lägre i januari jämfört med januari 2016.

Rengöring av sopkärlen i miljörummen gjordes 3 februari.

På en förfrågan om vad som får förvaras i barnvagnsrummen bestämde styrelsen att enbart barnvagnar får förvaras i dessa utrymmen. Leksaker och cyklar är inte tillåtna. Förvaring av barnvagnar får inte ske i trapphusen. Detta är ett brandsäkerhetskrav och måste respekteras.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll kommer att utföras 3-5 april. Vid kontrollen fordras tillgång till lägenheten. Utförligare information med tider kommer att meddelas senare.

Parkeringsavgifterna på stickgatorna, (utanför Dockgatan 11 och 17), är nu fastställda till 15 SEK vardagar klockan 08.00-18.00, 6 SEK vardagar klockan 18.00–08.00 samt lördagar och söndagar. Kostnaden för dygnsparkering är oförändrat 100 SEK.

Tänk på att ha P-kort väl synligt vid parkering i garaget. Garaget kontrolleras ofta av parkeringsvakt och om kortet inte är synligt utfärdas parkeringsbot. Biljettklämma som fästes på fönstret rekommenderas. Finns att köpa på bensinstationer.

Nyheter