Nyheter

En länk med instruktionsfilm om hur vår hjärtstartare fungerar kommer att läggas ut på hemsidan.

För att föreningen ska minska kostnaderna för el och hålla en god miljöprofil kommer en grupp att bildas för att utreda möjligheten att sätta upp solpaneler på husen. I ett nyhetsbrev kommer en förfrågan om kompetens och intresse finns bland medlemmarna att delta i denna grupp. Gruppen kommer att ledas av Mike från styrelsen.

Det är trångt i garagets cykelparkering och även på gårdens cykelställ. Ett nyhetsbrev kommer att skickas ut med vädjan om att inte låta gamla uttjänta cyklar ta upp platser.

Styrelsen beslutade att anta utkastet till budget 2018-10-08. Det innebär att det inte blir några avgiftshöjningar under 2019.

I garaget kommer det att sättas upp skyltar vid parkeringarna för MC och lådcyklarna.

Snarast kommer en sammanställning av medlemmarnas åsikter om val av bredband, TV och IP-telefoni att göras. Medlemmarna har via Facebook, mail och kontakter framfört önskemål, åsikter om hastigheter, utbud, val av leverantör m.m.

Instruktion för hantering av hjärtstartaren i garaget kommer att läggas ut på hemsidan.

Femårsbesiktning kommer att ske under hösten. Gäller enbart de fel som är anmälda före maj månad i år.

Föreningens avtal med Telia Triple play för bredband, TV och fast telefoni är uppsagt. Detta för att kunna göra jämförelser med andra leverantörers utbud och priser.

Angående energideklarationen kommer JM att presentera en långsiktig plan, tillsammans med våra grannföreningar, för att göra vår förbrukning mer energieffektiv.  

I Västra hamnen har det skett en ökning av cykelstölder i garage. Vår garageport är programmerad så att endast en bil i taget kan passera. Så fort bilen har passerat går porten ner. När det gäller cyklister och gående fungerar inte den korta tiden porten är öppen om man går snabbt eller cyklar. Därför ska man gå sakta och när man cyklar stanna till vid passage av porten. Då fungerar porten med den korta tiden. Annars står porten öppen i 50 sekunder och det innebär att någon omärkt kan smita ner i garaget. Ett anslag om detta kommer att sättas upp vid strömbrytaren för öppning av porten vid uppfarten.

Ekonomin är fortsatt stabil och följer budget. Omsättning av ett större lån har skett. Det nya lånet har två procentenheter lägre ränta.

Ett nyhetsbrev kommer att skickas ut för intresseanmälan om laddplats för elbilar i garaget.

Det är nu fritt fram att hyra gästlägenheten under midsommarhelgen.

En Facebook-grupp ska bildas för att diskutera framtida bredband, TV och internettelefon för föreningen.

 

Nyheter