Nyheter

Flera medlemmar har klagat över att köksblandarens pip är sladdrig. Det går inte att spänna den. Pipen inklusive fästet i blandaren har bytts ut av flera men samma problem har återkommit efter en tid. Dessutom är vredet för avstängning av vattnet till diskmaskinen trög. Garantitiden för blandaren är enbart två år. Styrelsen vill därför fråga medlemmarna om det finns behov av byte till annat märke av blandare, då enbart byte av pip inte verkar hålla. Vi räknar med att kunna få mängdrabatt. Förfrågan om intresse kommer att skickas ut.

Föreningen har tecknat avtal med Telia om bredband, TV och telefoni. Hastigheten blir 250/100 till en början för att senare bli 250/250. Tidsplan för bytet kommer att meddelas. Telia bestämmer tidsplanen. Ny router och TV-box kommer att ingå.

En grupp medlemmar utreder montering av solpaneler på taket. Resultatet kommer att redovisas på årsstämman.

Föreningens ekonomi är fortsatt god.

Föreningen har haft entrémattor på prov i uppgång 15 en vecka. Då det inkommit övervägande positiva svar från medlemmar som svarat på förfrågan via nyhetsbrev. Det beslutades att entrémattor ska finnas i de fyra entréerna och även vid de tre gårdsentréerna.

En arbetsgrupp undersöker förutsättningar för installation av solpaneler på taken. Styrelsen avser att lägga en motion till årsstämman för medlemmarnas godkännande av installationen.

Inför årsstämman vecka 21 kommer ett nyhetsbrev att skickas ut med Information att sista datum för att lämna in motion är 1 april. Kallelse med årsredovisning kommer att delas ut 15 april.

Det har varit problem med uteblivna tömningar av kärl i miljörummen. Detta har påtalats för RagnSells.

Energiförbrukning för el ökade med 2,5 % jämfört med förra året. Elpriset blev 1:26 SEK/kWh. Fjärrvärmeförbrukningen minskade med 2,9 %.

Det har framförts klagomål över ökad förorening med hundbajs på trottoarer, trädäck och på parkeringsplatserna på stickgatorna. Hundägarna är dåliga på att plocka upp. Även hundbajspåsar ligger på marken. En uppmaning till hundägare kommer att publiceras på hemsidan och via ett nyhetsbrev.

Tre offerter från leverantörer av bredband, TV och telefoni har inkommit och utvärderas av styrelsen.

Det finns en del cyklar i dåligt skick på gården och i garaget. Dessa cyklar kommer att märkas ut med en förfrågan om de kan avlägsnas för att ge plats för de cyklar som används. Cyklar kan även förvaras i källarförråd.

Föreningens årsstämma kommer att hållas i vecka 21 (20-24 maj) i f.d. Akvariets lokal vid Dockplatsen. Det är samma lokal som tidigare år. Kallelse med datum, tid och årsredovisning kommer att skickas ut till medlemmarna i god tid.

Förstärkning av 10 dörrar till förråd och garage i källaren är beställd och kommer att utföras direkt efter helgerna. Brytskydd kommer att svetsas på dörrarna för att göra det svårare att bryta sig in. Även låsen ska ses över.

Radonmätning av fastigheten och i lägenheter kommer att ske under våren.

Offerter för bredband, TV och telefoni inkommer fortfarande. När alla har inkommit görs en utvärdering.

En länk med instruktionsfilm om hur vår hjärtstartare fungerar kommer att läggas ut på hemsidan.

För att föreningen ska minska kostnaderna för el och hålla en god miljöprofil kommer en grupp att bildas för att utreda möjligheten att sätta upp solpaneler på husen. I ett nyhetsbrev kommer en förfrågan om kompetens och intresse finns bland medlemmarna att delta i denna grupp. Gruppen kommer att ledas av Mike från styrelsen.

Det är trångt i garagets cykelparkering och även på gårdens cykelställ. Ett nyhetsbrev kommer att skickas ut med vädjan om att inte låta gamla uttjänta cyklar ta upp platser.

Nyheter