Nyheter

Brandskyddsronden för Q4 gjordes utan anmärkningar.

Styrningen till garageporten är nyligen bytt därav att den rör sig lite långsammare och den röda lampan börjar blinka innan öppning.

Summering av 2019 - El och Fjärrvärme: Förbrukningen av el ökade med 2% och fjärrvärmen minskade med -6% jämfört med 2018. Priset per kilowattimme är oförändrat.

Kodlåset på gästlägenheten är installerat och en sexsiffrig kod används nu istället för nyckel vi uthyrning. Mer info fås vid bokning.

Utredning kring värmen och elementen i våra fastigheter pågår tillsammans med JM.

Arbete med växtligheten på vår innergård pågår fortsatt.

OVK (mätning av luftflödet samt rensning av ventilationskanalerna) i lägenheterna kommer utföras i slutet på januari. Mer information om detta kommer inom kort komma ut i medlemmars postfack samt som nyhetsbrev.

Byte till LED-lampor i trapphus och garage kommer att påbörjas 9 januari. Inga bilar behöver flyttas i garaget.

Under slutet december alternativt början januari kommer kodlåset på gästlägenheten att installeras.

Sist men inte minst önksar Styrelsen alla medlemmer en riktigt god jul och ett gott nytt år!

En del av fasadmålningen är nu klar och pga årstid fortsätter det så tidigt som möjligt nästa år.

Efter att ha jämfört ett antal olika fastighetsförvaltare har beslut tagits om att fortsätta använda Bredablick. 

Beslut har tagits om att byta till LED-lampor i alla trapphus och i garaget. 

Beslut att SINAB kommer att användas för OVK.

Första mötet med JM ang punkterna som togs upp på 5 årsbesiktningen har ägt rum. Fler möten kommer att hållas.

Kodlås kommer att installeras på gästlägenheten för att förenkla för gäster samt administration.

Beslut om arbete med växtlighet och gräsmatta på innergården är nära och kommer att, om inget förhinder uppstår, påbörjas innan årsskiftet. 

Budgetmöte mellan Bryggans styrelse och Bredablick kommer att ske under oktober.

Målning av träpanel på vån 6 samt på balkonger ut mot marinan kommer att starta under hösten, med början i uppgång 17.

Innergården: vi håller på att ta fram ett nytt förslag på hur vi ska förnya växtligheten där gräsmattan är dålig.

Parkeringsavgiften på stickgatorna kommer att höjas till 20 kr/tim dagtid måndag-fredag. Övrig tid samma avgift som tidigare.

Nyheter