Nyheter

Kodlås kommer att installeras på gästlägenheten för att förenkla för gäster samt administration.

Beslut om arbete med växtlighet och gräsmatta på innergården är nära och kommer att, om inget förhinder uppstår, påbörjas innan årsskiftet. 

Budgetmöte mellan Bryggans styrelse och Bredablick kommer att ske under oktober.

Målning av träpanel på vån 6 samt på balkonger ut mot marinan kommer att starta under hösten, med början i uppgång 17.

Innergården: vi håller på att ta fram ett nytt förslag på hur vi ska förnya växtligheten där gräsmattan är dålig.

Parkeringsavgiften på stickgatorna kommer att höjas till 20 kr/tim dagtid måndag-fredag. Övrig tid samma avgift som tidigare.

Ekonomi i föreningen är fortsatt god.

Målning av delar av den träbeklädda fasaden kommer att ske under hösten.

Utlåtande från 5-årsbesiktningen är klart och många punkter har vi fått gehör för. Bl a sprickor i väggar i garaget samt dålig kvalitet på trädäcket.

Arbete sker med att ta in offerter för ny teknisk förvaltning

OVK(mätning av luftflöden) samt spolning av avlopp kommer att genomföras i alla lägenheter under hösten. Planering kommer att skickas ut. 

Finns fortfarande ett antal routrar och tv-boxar som ej är uthämtade. Vänligen kontakta styrelsen för att hämta ut. 

Förnyat lån med Danske Bank med ränta på 0,69%

5-års besiktning av våra fastigheter kommer att genomföras 4 juli.

Den automatiska styrningen av garageporten kommer att bytas ut för att reagera bättre på cyklister och gående.

Tack till er som har tagit bort cyklar som inte används. Finns fortfarande en kvar där lapp sitter kvar.

Egen brandsyn är genomförd och inga anmärkningar fanns.

Elnätsavgiften har höjts kraftigt och därför beslutades en höjning av vår avgift från 1:26 SEK/kWh till 1:32 SEK/kWh från och med 1 april.

Gräsmattan och buskarna på gården är i dåligt skick. Detta ska åtgärdas.

Garagestädning planeras ske under maj. Troligen under vecka 19.

Förslag om solpaneler på taket kommer att presenteras på årsstämman.

Enkät om intresse för utbyte av kökskran kommer att skickas ut med uppgift om ungefärlig kostnad.

Brf Bryggans föreningsstämma kommer att hållas 20 maj klockan 18:00 på AnXet, Dockgatan 12 (f.d. Akvariet, samma lokal som förra året).  

Nyheter