Nyheter

Nedan information nedan från Peab

 

Vi kommer att påbörja arbetet på Bryggan måndag v.10, arbetena med pålning/spont är planerat till och med v.17. Detta innebär arbeten med att ta bort den befintliga sponten som håller vattnet ifrån schakten, men nu är det dags att låta vattnet möta huset.

Samtidigt som man tar bort sponten så kommer man att montera pålar och stommen till bryggan samt ytskiktet på densamma. Detta medför att bullernivån i perioder kan öka något mot vad som varit fallet de senaste tiden, men vi skall försöka minimera olägenheten och vi kommer att hålla oss inom de gränsvärden som vi har att förhålla oss till.

Arbetena med spont, pålning och brygga kommer på gå til och med vecka 17  därefter är arbetena med bryggan framför Havsprinsen avslutat.

 

Nedan information från Dockan Marinan baserat på ovan färdigställande av brygga. 

Nu påbörjar byggnationen av de nya bryggorna längs Peabs projekt Dockporten i Dockan. Det blir således nya båtplatser hela vägen ut till hamninloppet. Totalt blir det 14 nya båtplatser och dessa platser kommer att vara mellan 3,50 och 4 meter breda och 12 meter långa. Platserna passar alltså perfekt till båtar mellan ca 30 och 36 fot. Tyvärr så kommer inte båtplatserna att vara klara för användning förrän i oktober men skicka gärna in en intresseanmälan för en plats redan nu så är Ni förberedda inför säsongen 2022! Intresseanmälan hittar Ni på www.dockanmarina.se.

 

 

Information från styreslemöte, februari 2021

I och med att vi nu har ett elabonnemang med rörligt pris så beslöts att föreningens pris (SEK/kWh) för hushållsel och laddbilsel ska justeras varje kvartal. På så sätt blir elkostnaden rättvist fördelad med hänsyn till lägenhetsytan. Uppdateringen sker vid kvartalets sista månad.  

Som tidigare nämnts har arbetet med innergården börjat. Växtkraft (som utför arbetet) utnyttjar under veckorna gästlägenheten för lunchpauser etc. Om ni önskar hyra gästlägenheten under veckodagar denna period (1/3-1/4) kontakta Karin Senneby ().

Årsmötet för 2020 kommer att hållas den 24 maj. I år kommer mötet att ske helt digitalt (på grund av rådande pandemi). Röstning sker därmed enbart via poströstning, mer information kommer. Sista dag för inlämning av motioner är 19 mars. Tänk på att diskussioner om motioner inte kan hållas på mötet eftersom det är helt digitalt utan möjlighet att göra inlägg under mötet.

Hissar avstängda delar av idag (17 februari)

En extra översyn av hissarna kommer att ske under dagen. Detta innebär att hissarna i alla våra trappuppgångar kommer vara avstängda delar av dagen. 

Vid besiktning av hissarna uppdagades några brister. Därför kommer det att göras en översyn på alla hissar idag, och de kommer att vara avstängda delar av dagen. Tills ny besiktning har gjorts och hissarna blivit godkända får enbart hissen i uppgång 17 användas.

MSV (som hanterar våra hissar)  kommer vara på plats under dagen. 

Hälsn.

Brf Bryggan Styrelse

 

  • Styrelsen beslöt att förse alla lägenheter i föreningen med nya brandvarnare under hösten 2021. Bakgrunden är att brandvarnarna har en batterilivslängd på 10 år och de som installerades då husen byggdes är datumstämplade 2012 och bör således bytas senast 2022. Mer information kommer under tidig höst. 

 

  • Det kommer att finnas möjlighet att lämna mindre metallavfall i respektive miljörum. Plastbackar kommer att placeras i hyllorna där t.ex. stekpannor och mindre metallavfall kan lämnas. Den tekniska förvaltaren Sekant får i uppdrag att regelbundet tömma backarna, men den som ändå har ett ärende till en återvinningsstation får gärna hjälpa till.

 

  • Föreningens årsstämman är planerad till den 24 maj, och sista dag att inkomma med motion till stämman är 19 mars. Mer information kommer när det närmar sig. 
     
  • Är du intresserad av att sitta i styrelsen eller trivselkommittén, kontakta valberedningen eller någon i styrelsen för att få veta mer:

 

God fortsättning!

Vi har sedan tidigare informerat om att vi bytt tekniska förvaltare från Bredablick till SEKANT. I och med detta är det andra kontaktvägar som gäller vid felanmälningar. Nedan följer fyra olika kanaler för kontakt. Informationen finns även på anslagstavlorna i entréerna samt på vår hemsida under Felanmälan.

  • Telefon: 040-611 00 84 vardagar 7-16

  • Epost: 

  • App: ”SEKANT felanmälan” finns för både Android och Apple mobiler

  • SEKANTs hemsida: www.sekant.se --> Felanmälan

Nyheter