Nyheter

Ändring datum garagestädning

Vi har fått ändra datum på den planerade garagestädningen. Nytt datum är tisdagen 11 maj. Vi ber er flytta bilar senast klockan 08:00. Efter klockan 16:00 går det att parkera igen och som vi skrev i nyhetsbrevet om städningen blir klar tidigare lägger vi ut en nyhet och uppdaterar i Facebook gruppen. 

 

 Inför årsmötet 24 maj

Kallelsen delas ut och läggs ut på hemsidan senast söndag.

Poströstningsblankett och årsredovisning delas ut och läggs ut på hemsidan senast 10 maj ,  2 veckor innan stämman.

 

Fastighet & Underhåll

Brytskydd

För att försvåra ytterligare för eventuella inbrottsförsök så kommer även dörrarna till barnvagnsförråden att förses med brytskydd. Dessutom ska befintliga brytskydd ses över och kompletteras.

 

Garagestädning

17 maj kommer vi att genomföra garagestädning. Mellan klockan 08:00-16:00 behöver garaget vara tomt. Om städning blir klar tidigare så skickar vi ut en nyhet (samt informerar via Facebook). 

 

Utrensning av icke använda cyklar.

I garaget och ute vid garageinfarten finns ett antal cyklar, som troligtvis inte använts på länge. För att städa ut cyklar utan ägare kommer alla som inte använts på länge (rostiga kedjor, tomma däck) att märkas med lappar den 3 maj. Och de som inte har lappen borttagen senast 14 maj kommer att avlägsnas från ställen och hållas i förvar i 3 månader för att sedan bli bortforslade.

Kontrollera era cyklar innan 3 maj och se till att de är pumpade och kedjorna smorda så slipper ni få dem lappade.

 

TV Abonnemang

 

Ni som har tvillingabonnemang på Telia TV, dvs har mer än en TV-box, kan komma att få en faktura som innehåller en post på SEK 129. Detta är felaktigt. Vi har ett avtal med Telia att upp till 5 tvillingabonnemang ingår i det kollektiva avtalet. Enligt Telias kontaktperson är det korrigerat i Telias register men har tydligen inte trängt igenom i hela organisationen.

Har ni fått en faktura som innehåller en post på SEK 129 för tvillingabonnemang har ni 2 alternativ:

  • Betala fakturan. Ni kommer då att automatiskt få en kreditfaktura
  • Kontakta Telia fakturakontroll och reklamera fakturan. Den kommer då att strykas

 Observera att kreditfakturor inte alltid syns på internetbanken.

 

 

 

Inbrottsförsök

Vi har haft ett inbrottsförsök i barnvagnsförrådet i 13A i natt. Någon har försökt att öppna ståldörren med en kofot eller liknande utan att lyckas. I alla fall står det en barnvagn kvar i förrådet. Det går fortfarande att öppna och stänga dörren om man har nyckel, men man får använda mycket kraft.

På föreningens facebook-grupp finns det foto på skadan.

Branddörren mellan trapphuset och utrymmet in till hissdörren i 13A var stängd, troligtvis för att passerande till/från garaget inte skulle se inbrottsförsöket. Dessa dörrar ska alltid vara öppna.

Om någon har gjort några iakttagelser som kan ha samband med skadorna på dörren tar ni kontakt med styrelsen. Personen i fråga har haft verktyg med sig och det är helt klart ett planerat försök till inbrott. Händelsen är polisanmäld.

Troligtvis har någon passat på att smita in genom garageporten efter att någon boende passerat. Porten står ju öppen en stund efter passage och framför allt om någon passerar medan den röda lampan lyser. Då står dörren öppen länge.

Därför är det mycket viktigt att inte passera genom garageporten vid rött ljus! Och man ska kontrollera att porten stängs efter passage. Detta gäller speciellt under dygnets mörka timmar.

Man ska heller inte släppa in okända genom entrédörrarna utan att kontrollera att de verkligen har ett ärende till någon boende. Fråga även om du tror att det kan vara en granne, som du inte känner igen. Det ger dig en möjlighet att känna igen grannen till nästa gång. Om någon ber om att få komma in så kan man följa med upp och kontrollera att de blir mottagna.

Styrelsen kommer att ta upp frågan om vi ska förse fler ståldörrar med brytskydd av samma typ som garage- och förrådsdörrarna har. Det är barnvagnsförråden och elcentralerna som är känsliga.

Från och med april kommer elpriset hushållsel och ladd-el att höjas från 1,25 till SEK 1,30 /kWh

Anticimex kommer som under tidigare år hantera måsproblem (detta sker under april månad).

Styrelsen har tagit beslut om att göra en översyn av befintliga stadgar. Detta görs tillsammans med en bostadsrättsjurist. Om översynen är klar i tid för årets årsstämma kommer förslaget av uppdatering kring vissa paragrafer att läggas fram för beslut (för att ändra i stadgar krävs 2 stämmor).

Det har kommit till föreningens kännedom att Telia avser att börja ta betalt för tvillingabonnemang, dvs om man har mer än en TV-box. De kommer att fakturera varje extra box SEK 129/mån. Hittills har man kunnat ha upp till 5 boxar utan extra abonnemangskostnad. Detta är något som vi inte kan acceptera eftersom det är något som tillkommit efter det att vi tecknat avtal med Telia för ett år sedan, och det är ett avtal som måste sägas upp av endera parten om man vill ändra avgifter etc. Och det kan sägas upp först 2023.

Telia hävdar att tvillingabonnemangen ligger utanför kollektivavtalet, och att de därför kan ändra avgiften för dem. Innan vi skrev på avtalet ifjol skickade vi ett antal frågor till Telia för förtydligande. Bl.a. frågade vi hur många extra boxar man kan ha utan extra abonnemangskostnad och fick svaret att man kan ha upp till 5 boxar. Så även om vi inte har det skriftligt i avtalet så har vi det skriftligt i ett mejl.

Har ni fått fakturor från Telia där de vill ha betalt för tvillingabonnemang så är det nog säkrast att betala summan innan sista betalningsdag. Under förutsättning att vi får igenom vårt krav så får väl Telia kreditera på nästa faktura.

Detta är således ej avgjort, utan vi fortsätter diskussionerna med Telia.

 

/Styrelsen

Nyheter