Nyheter

 • Företaget Spolarna var med en stund på mötet och informerade om deras serviceavtal för underhållningsspolning av avloppen i fastigheten. Styrelsen kommer att se över deras offert och jämföra med övriga offerter.
 • Undertryck upptäcktes i garaget och har nu åtgärdats genom sänkning av hastighet på insugsfläkt. 
 • Under servicen av hissarna upptäcktes att styrskor var slitna i alla hissar vilket gjort att de rört sig i sidled för mycket. Nya styrdon är nu beställda och kommer att bytas inom kort.
 • Anticimex är kontaktade för att omplacera måsarnas ägg. Detta sker under april.
 • Hittills har en effektsänkning av fjärrvärmen på ca 10% uppmätts efter sänkningen av tillluftstemperaturen, vilket är väldigt positivt. Samtidigt har ingen noterbar skillnad i returluftstemperaturen kunnat noteras, vilket indikerar att i genomsnitt har inga rumstemperaturer minskat. Ytterligare mätningar kommer att göras för att följa utvecklingen
 • De som är berörda av problemen med missfärgning av kakel i badrum har nu blivit meddelade om att kakelfirma kommer ta kontakt för att boka inspektion och åtgärda därefter.
 • Vad gäller trädäcket på vår innergård kommer ytterligare byte av dåliga plankor att ske inom kort och därefter tvätt. 
 • Upplever ni att WiFi i er lägenhet är lite långsamt? Kan vara så att mjukvaran i din router behöver uppdateras. Ring så i fall Telia (020 20 20 70) så kan de göra uppdateringen på distans.
 • Möte har hafts med kommunen för planering av kommande solcellsinstallationen. Fler möten kommer att ske framöver. 
 • Åtgärder som krävs efter nyligen OVK:
  - Filter i aggregat i källaren behöver bytas. 
  - Galler på utsidan igensatt av löv, rensas.
  - Fläktspjäll i en av lägenheterna behöver bytas.
  - Luftflödet i några lägenheter behöver justeras.
 • Parkeringen under en av rökluckorna i garaget kommer att vara upptagen under vissa perioder vecka 13 då rökluckan ska lagas.

OVK genomförd i alla lägenheter och vi inväntar nu resultatet.

Som ett led i att sänka föreningens förbrukning kommer temperaturen på luften in i lägenheterna att sänkas med 1 grad. Detta gör att elementen kommer till större användning och kan ställas individuellt. Mer info kommer separat. 

Datum för föreningens årsstämma är nu satt till den 18 maj. Mer info kommer separat.

I samband med bytet av P-automater och zonkoder till parkeringarna i anslutning till föreningens fastigheter ger vissa parkeringsappar fel pris. Vi rekommenderar Parkster som vi vet ger rätt pris.

Brandskyddsronden för Q4 gjordes utan anmärkningar.

Styrningen till garageporten är nyligen bytt därav att den rör sig lite långsammare och den röda lampan börjar blinka innan öppning.

Summering av 2019 - El och Fjärrvärme: Förbrukningen av el ökade med 2% och fjärrvärmen minskade med -6% jämfört med 2018. Priset per kilowattimme är oförändrat.

Kodlåset på gästlägenheten är installerat och en sexsiffrig kod används nu istället för nyckel vi uthyrning. Mer info fås vid bokning.

Utredning kring värmen och elementen i våra fastigheter pågår tillsammans med JM.

Arbete med växtligheten på vår innergård pågår fortsatt.

OVK (mätning av luftflödet samt rensning av ventilationskanalerna) i lägenheterna kommer utföras i slutet på januari. Mer information om detta kommer inom kort komma ut i medlemmars postfack samt som nyhetsbrev.

Byte till LED-lampor i trapphus och garage kommer att påbörjas 9 januari. Inga bilar behöver flyttas i garaget.

Under slutet december alternativt början januari kommer kodlåset på gästlägenheten att installeras.

Sist men inte minst önksar Styrelsen alla medlemmer en riktigt god jul och ett gott nytt år!

En del av fasadmålningen är nu klar och pga årstid fortsätter det så tidigt som möjligt nästa år.

Efter att ha jämfört ett antal olika fastighetsförvaltare har beslut tagits om att fortsätta använda Bredablick. 

Beslut har tagits om att byta till LED-lampor i alla trapphus och i garaget. 

Beslut att SINAB kommer att användas för OVK.

Första mötet med JM ang punkterna som togs upp på 5 årsbesiktningen har ägt rum. Fler möten kommer att hållas.

Nyheter