Nyheter

  • Styrelsen beslöt att förse alla lägenheter i föreningen med nya brandvarnare under hösten 2021. Bakgrunden är att brandvarnarna har en batterilivslängd på 10 år och de som installerades då husen byggdes är datumstämplade 2012 och bör således bytas senast 2022. Mer information kommer under tidig höst. 

 

  • Det kommer att finnas möjlighet att lämna mindre metallavfall i respektive miljörum. Plastbackar kommer att placeras i hyllorna där t.ex. stekpannor och mindre metallavfall kan lämnas. Den tekniska förvaltaren Sekant får i uppdrag att regelbundet tömma backarna, men den som ändå har ett ärende till en återvinningsstation får gärna hjälpa till.

 

  • Föreningens årsstämman är planerad till den 24 maj, och sista dag att inkomma med motion till stämman är 19 mars. Mer information kommer när det närmar sig. 
     
  • Är du intresserad av att sitta i styrelsen eller trivselkommittén, kontakta valberedningen eller någon i styrelsen för att få veta mer:

 

God fortsättning!

Vi har sedan tidigare informerat om att vi bytt tekniska förvaltare från Bredablick till SEKANT. I och med detta är det andra kontaktvägar som gäller vid felanmälningar. Nedan följer fyra olika kanaler för kontakt. Informationen finns även på anslagstavlorna i entréerna samt på vår hemsida under Felanmälan.

  • Telefon: 040-611 00 84 vardagar 7-16

  • Epost: 

  • App: ”SEKANT felanmälan” finns för både Android och Apple mobiler

  • SEKANTs hemsida: www.sekant.se --> Felanmälan

Nyligen gjordes en upprensning av äldre och slitna cyklar som stått i cykelställen längst ner vid bryggorna under längre tid. För att notifiera en eventuell ägare märktes cyklarna upp långt innan de togs bort. 

Om någon saknar sin gamla cykel som stått i dessa cykelställ är man välkommen att kontakta styrelsen för att få beskriva den och därefter lämnas den ut.
 
Vi vill också uppmärksamma på att det inte är tillåtet att kedja fast cyklar i träden som finns vid cykelställen. Hädanefter kommer även dessa cyklar att märkas upp för att därefter omhändertas om de inte flyttas.
 

Cykelrensning vid bryggan vid Dockgatan 11 och 17

Brf Kajhusen , Brf Bryggan och Brf Midskeppet har markerat gamla cyklar i de gemensamma cykelställen vid bryggan på parkeringsgatorna mellan husen. De som fortfarande har en markering nu på fredag 4/12 kommer att flyttas för en tids förvaring innan de återvinns eller skänks bort. 

/Styrelsen

Maud och Margaretha som de senaste 5 åren utgjort Bryggans Trivselgrupp, och gjort ett fantastiskt jobb, tycker att det dags för lite nytänkande och önskar att någon annan tar över gruppen. 

Vi hoppas där finns intresse bland några av våra medlemmar att vara med och planera våra framtida roliga tillställningar. 

Hör gärna av er om mer information önskas om vad det innebär. Antingen genom att svara på detta mail eller kontakta någon i styrelsen direkt.

 

 /Styrelsen

 

 

Nyheter