Nyheter

Disciplin i garaget

 

Våra bilplatser i garaget är för närvarande väl utnyttjade alla kvällar och nätter, och det finns få lediga platser kvar om man anländer sent. Därför är det viktigt, inte minst ur solidaritetssynpunkt, att alla placerar sina bilar så centrerat som möjligt mellan markeringarna, så att man inte blockerar platsen intill. Vi kommer att göra inspektioner och lämna en snäll uppmaning på framrutan om någon inte lyckats helt med sin parkering.

 

/Styrelsen

 

Information från styrelsemötet 2020-09-21

 • Nya hemsidan är nu up-and-running. Skulle ni komma till den gamla hemsidan när ni går in på brfbryggan.com beror det på att Telia inte uppdaterats än, det kommer att ändras. 
 • Rensning av hängrännor på våra tak kommer att göras med start på torsdag den 24/9.
 • Vi bearbetar nu offerter för solpanelerna och installation kommer att ske tidig vår 2021.

 

 • Elavtalet vi har med Eon är på gång att gå ut och vi kommer därför att ta in offerter för att se över möjligheten att omförhandla vårt elpris alternativt byta leverantör.

 • Beslut har tagits att vi kommer att sänka elpriset för oss Bryggans medlemmar från 1,32 kr/kWh till 1,25 kr/kWh.

 • Vi kommer inom kort att påbörja ett arbete för att förfina vår innergård. Är man intresserad av vara delaktig i detta är man välkommen att kontakta styrelsen. 

 • Arbetet för att modernisera vår hemsida är på gång och planen är att lansera den under september/oktober. Mer info kommer.

 • Målningen av träpanelerna på våra fasaderna är nu färdig.

 • Under sommaren har arbetet med att byta kakel i badrummen hos de medlemmar som hade missfärgade kakelplattor färdigställts med ett positivt resultat. 

Vill först och främst tacka alla som deltog på årsstämman, både på plats och digitalt.

 • Fjärrvärmeförbrukning: - 4% i maj jämfört med maj förra året

 • Måsägg har nyligen flyttats från våra tak av Anticimex. Vi kommer även att förbättra de befintliga skydd som finns för att förhindra måsarna från att bygga bo.

 • Spolning av avloppen är gjort i majoriteten av lägenheterna. Finns några lägenheter där spolföretaget inte kom in.

 • Målning av träpanelerna överst på våra fastigheter fortlöper.

 • På måndag 15/6 kommer garantiarbetet påbörjas med att byta kakel i badrum för dem som har missfärgade plattor. 

 • Garagestädning är planerad under juni. Vi återkommer med exakt datum för detta.

 • Vi har nu påbörjat arbetet med att uppdatera och modernisera vår hemsida. Detta tillsammans med en ny leverantör. Mer info kommer om detta.

På grund av rådande pandemi beslöts följande angående föreningens årsstämma den 18 maj
- att den dels ska hållas digitalt med live-sändning. Man kan således delta antingen vid dator, platta, smartphone eller på plats
- inlägg kan enbart göras på plats
- att det ska vara möjligt att poströsta på stämman senast 15 maj
- att en person kan vara ombud för fler än en medlem dock max 3
- om antalet medlemmar på plats blir fler än 49 kommer enbart en (1) medlem per lägenhet att få delta på mötet

Mer information om den digitala stämman och blanketter för poströstning mm. kommer att skickas ut i god tid innan stämman. En "test-stämma" kommer att anordnas innan den riktiga stämman så att alla uppkopplingar kan testas.

Garantibesiktningen:
- fortsatta möten med JM
- JM driver ärendet med missfärgade kakelplattor oacceptabelt långsamt
- röklucka i östra delen av garaget har tätats
- ytterligare brädor i innergårdens trädäck har bytts ut. Vi fortsätter att hävda att hela däcket byggs om med större springor mellan brädorna
- de som har problem med spanjoletter och lås i sina fönster ska meddela detta till styrelsen (). Vi har en lista från Bredablick men den behöver uppdateras

Övrigt:
- OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är nu godkänd. Det gäller garage, lägenheter och ventilationssystem
- alla hissar har nu nya styrskor och har blivit betydligt mer stabila
- spolning av alla avlopp har beställts och kommer att genomföras innan maj månads utgång. Mer information senare
- garagestädning kommer att ske i maj
- arbetet med framtagande av förfrågningsunderlag till solpaneler fortsätter
- beslut togs om att köpa in TV med installation till gästlägenheten

Nyheter