Pågående projekt

Uppdatering av projekt innergård

Start för projektet 

Arbetet med innergården kommer att påbörjas måndagen den 22 februari och beräknas pågå under cirka 1 månads tid. 

Under denna period kommer delar av innergården vara avspärrade under vissa perioder för att arbetet ska kunna ske på bästa sätt. Under vissa dagar kan även enrtédörrar mot innergård behöva spärras av och då endast nyttjas som nödutgång.

Låt oss alla hjälpas åt så vi får ett bra och säkert arbetsområde som fungerar för både Växtkraft och för oss. 

 

Om ni har frågor hör av er till projektledarna Göran Dougle och Hans-Henrik Grentzmann