Pågående projekt

Bryggans innergård

Brf Bryggans innergård ska få en ansiktslyftning

 

Vi har en fantastisk fin bostadsrättsförening med ett underbart läge längs med marinan.

Vår innergård har en potential med trädäck, sittgrupp, nivåskillnader och ljusinsläpp från flera olika håll och med utsikt över marinan. Vi har ett beslut från senaste årsstämman att installera en fast belysning, som skall belysa träd, växter etc under den mörka tiden på dygnet och årets mörka månader. 

Föreningens trädgårdsgrupp väckte frågan om man inte samtidigt med ändringar i belysningen även skulle göra större förändringar av trädgården. Styrelsen nappade på förslaget, och gruppen tog kontakt med ett antal företag och fastnade efter överväganden för Växtkraft, som har ett stort antal uppdrag här i Västra hamnen, bl.a. den stora ombyggnaden av grönområdet vid Sollekplatsen.

Växtkraft och trädgårdsgruppen har mötts ett par gånger här, och det har resulterat i ett förslag på åtgärder beträffande växter och belysning.

Belysning:

 • Befintliga marklyktor längs gångarna byts ut och kompletteras för att förbättra belysningen av gångarna men även belysa de nya växterna

 • Vägglyktorna vid alla entrédörrar (även ut mot gatorna) och vid rampen in mot trädgården vid garageinfarten byts ut mot annan icke bländande typ

 • Markmonterade spotlights placeras ut för belysning av träd och andra växter. De justeras in och kan förses med skärmar för att inte lysa in i lägenheter

 • Belysningen under bänkarna ersätts med mer ljusstark variant. Även baksidan av bänkarna får likadan belysning

 • Även sittgruppen förses med bänkbelysning

Bänkar, plank, trall:

 • Trasiga bänkbrädor byts ut.

 • Alla träytor tvättas rena

Växter, gräsmatta:

 • I stort sett nya växter genomgående. Allt från hortensior till gräsväxter, marktäckande, lavendel etc.

 • Alla träd och häckar behålls. Dock ska häckarna trimmas och vissna delar byts ut

 • Sjösten i alla rabatter. Även under befintliga häckar

 • Vissa ”felplacerade” buskar tas bort

 • Hela jordlagret inklusive gräsmatta och markväxter tas bort och ny, bättre matjord fylls på och ny gräsmatta rullas ut och nya markväxter planteras

 • De mest sluttande partierna vid grinden och vid ingången från parkeringen terrasseras i 3-4 nivåer. Terrassnivåerna täcks med sjösten

 • Ogräsduk i rabatter

 • Metallkanter runt alla rabatter för att bygga upp och avgränsa mot gångar och gräsmatta

 • Manuellt bevattningssystem kommer att anläggas i alla rabatter och häckar. Ansluts till utkasten vid 11 och 17

 

Styrelsen är mycket positiv till förslaget och har beslutat att tillsammans med Växtkraft ta fram ett kontrakt för underskrift. Arbetet med innergården beräknas kunna påbörjas i vinter och vara klart innan våren. Kostnaden för denna investering ligger inom ramen för det som är budgeterat för 2021. Styrelsen vill tacka trädgårdsgruppen för sitt engagemang och för ett bra genomfört arbete.

 

Avsikten är att även teckna avtal med Växtkraft om skötsel av innergården med växter, belysning, bänkar och trädäck.

 

Nedan följer lite bilder med inspiration till hur det kommer att bli.

 

 

/Styrelsen för Brf Bryggan