Nyheter

Årsstämma - rättelse i poströstningsformulär

Angående poströstningsformuläret

Det har tyvärr insmugit sig ett fel i poströstningsformuläret. I punkten 13. Beslut om arvode åt styrelse för nästkommande verksamhetsår har valberedningens förslag på arvode fått en extra nolla i slutet. Det korrekta föreslagna arvodet till styrelsen ska vara SEK 101 000 exkl. sociala avgifter, vilket också framgår av valberedningens förslag:

 

 

Ni som har röstat och som eventuellt vill ändra er har möjlighet att lämna in en ny röstsedel. Det är den sist inlämnade sedeln som gäller vid rösträkningen. 

Uppdaterat formulär

1-Poströstningsstämma Brf Bryggan 210524 (1).pdf

Nyheter