Nyheter

Information från senaste styrelsemötet

 Inför årsmötet 24 maj

Kallelsen delas ut och läggs ut på hemsidan senast söndag.

Poströstningsblankett och årsredovisning delas ut och läggs ut på hemsidan senast 10 maj ,  2 veckor innan stämman.

 

Fastighet & Underhåll

Brytskydd

För att försvåra ytterligare för eventuella inbrottsförsök så kommer även dörrarna till barnvagnsförråden att förses med brytskydd. Dessutom ska befintliga brytskydd ses över och kompletteras.

 

Garagestädning

17 maj kommer vi att genomföra garagestädning. Mellan klockan 08:00-16:00 behöver garaget vara tomt. Om städning blir klar tidigare så skickar vi ut en nyhet (samt informerar via Facebook). 

 

Utrensning av icke använda cyklar.

I garaget och ute vid garageinfarten finns ett antal cyklar, som troligtvis inte använts på länge. För att städa ut cyklar utan ägare kommer alla som inte använts på länge (rostiga kedjor, tomma däck) att märkas med lappar den 3 maj. Och de som inte har lappen borttagen senast 14 maj kommer att avlägsnas från ställen och hållas i förvar i 3 månader för att sedan bli bortforslade.

Kontrollera era cyklar innan 3 maj och se till att de är pumpade och kedjorna smorda så slipper ni få dem lappade.

 

TV Abonnemang

 

Ni som har tvillingabonnemang på Telia TV, dvs har mer än en TV-box, kan komma att få en faktura som innehåller en post på SEK 129. Detta är felaktigt. Vi har ett avtal med Telia att upp till 5 tvillingabonnemang ingår i det kollektiva avtalet. Enligt Telias kontaktperson är det korrigerat i Telias register men har tydligen inte trängt igenom i hela organisationen.

Har ni fått en faktura som innehåller en post på SEK 129 för tvillingabonnemang har ni 2 alternativ:

  • Betala fakturan. Ni kommer då att automatiskt få en kreditfaktura
  • Kontakta Telia fakturakontroll och reklamera fakturan. Den kommer då att strykas

 Observera att kreditfakturor inte alltid syns på internetbanken.

 

 

 

Nyheter