Nyheter

Information från senaste styrelsemötet

Från och med april kommer elpriset hushållsel och ladd-el att höjas från 1,25 till SEK 1,30 /kWh

Anticimex kommer som under tidigare år hantera måsproblem (detta sker under april månad).

Styrelsen har tagit beslut om att göra en översyn av befintliga stadgar. Detta görs tillsammans med en bostadsrättsjurist. Om översynen är klar i tid för årets årsstämma kommer förslaget av uppdatering kring vissa paragrafer att läggas fram för beslut (för att ändra i stadgar krävs 2 stämmor).

Nyheter