Nyheter

Information angående TV-box (Telia abonnemang)

Det har kommit till föreningens kännedom att Telia avser att börja ta betalt för tvillingabonnemang, dvs om man har mer än en TV-box. De kommer att fakturera varje extra box SEK 129/mån. Hittills har man kunnat ha upp till 5 boxar utan extra abonnemangskostnad. Detta är något som vi inte kan acceptera eftersom det är något som tillkommit efter det att vi tecknat avtal med Telia för ett år sedan, och det är ett avtal som måste sägas upp av endera parten om man vill ändra avgifter etc. Och det kan sägas upp först 2023.

Telia hävdar att tvillingabonnemangen ligger utanför kollektivavtalet, och att de därför kan ändra avgiften för dem. Innan vi skrev på avtalet ifjol skickade vi ett antal frågor till Telia för förtydligande. Bl.a. frågade vi hur många extra boxar man kan ha utan extra abonnemangskostnad och fick svaret att man kan ha upp till 5 boxar. Så även om vi inte har det skriftligt i avtalet så har vi det skriftligt i ett mejl.

Har ni fått fakturor från Telia där de vill ha betalt för tvillingabonnemang så är det nog säkrast att betala summan innan sista betalningsdag. Under förutsättning att vi får igenom vårt krav så får väl Telia kreditera på nästa faktura.

Detta är således ej avgjort, utan vi fortsätter diskussionerna med Telia.

 

/Styrelsen

Nyheter