Nyheter

Information om byggarbeten bryggan framför Dockporten

Nedan information nedan från Peab

 

Vi kommer att påbörja arbetet på Bryggan måndag v.10, arbetena med pålning/spont är planerat till och med v.17. Detta innebär arbeten med att ta bort den befintliga sponten som håller vattnet ifrån schakten, men nu är det dags att låta vattnet möta huset.

Samtidigt som man tar bort sponten så kommer man att montera pålar och stommen till bryggan samt ytskiktet på densamma. Detta medför att bullernivån i perioder kan öka något mot vad som varit fallet de senaste tiden, men vi skall försöka minimera olägenheten och vi kommer att hålla oss inom de gränsvärden som vi har att förhålla oss till.

Arbetena med spont, pålning och brygga kommer på gå til och med vecka 17  därefter är arbetena med bryggan framför Havsprinsen avslutat.

 

Nedan information från Dockan Marinan baserat på ovan färdigställande av brygga. 

Nu påbörjar byggnationen av de nya bryggorna längs Peabs projekt Dockporten i Dockan. Det blir således nya båtplatser hela vägen ut till hamninloppet. Totalt blir det 14 nya båtplatser och dessa platser kommer att vara mellan 3,50 och 4 meter breda och 12 meter långa. Platserna passar alltså perfekt till båtar mellan ca 30 och 36 fot. Tyvärr så kommer inte båtplatserna att vara klara för användning förrän i oktober men skicka gärna in en intresseanmälan för en plats redan nu så är Ni förberedda inför säsongen 2022! Intresseanmälan hittar Ni på www.dockanmarina.se.

 

 

Nyheter