Nyheter

Information från senaste styrelsemötet

Information från styreslemöte, februari 2021

I och med att vi nu har ett elabonnemang med rörligt pris så beslöts att föreningens pris (SEK/kWh) för hushållsel och laddbilsel ska justeras varje kvartal. På så sätt blir elkostnaden rättvist fördelad med hänsyn till lägenhetsytan. Uppdateringen sker vid kvartalets sista månad.  

Som tidigare nämnts har arbetet med innergården börjat. Växtkraft (som utför arbetet) utnyttjar under veckorna gästlägenheten för lunchpauser etc. Om ni önskar hyra gästlägenheten under veckodagar denna period (1/3-1/4) kontakta Karin Senneby ().

Årsmötet för 2020 kommer att hållas den 24 maj. I år kommer mötet att ske helt digitalt (på grund av rådande pandemi). Röstning sker därmed enbart via poströstning, mer information kommer. Sista dag för inlämning av motioner är 19 mars. Tänk på att diskussioner om motioner inte kan hållas på mötet eftersom det är helt digitalt utan möjlighet att göra inlägg under mötet.

Nyheter