Nyheter

Information från senaste styrelsemötet

  • Styrelsen beslöt att förse alla lägenheter i föreningen med nya brandvarnare under hösten 2021. Bakgrunden är att brandvarnarna har en batterilivslängd på 10 år och de som installerades då husen byggdes är datumstämplade 2012 och bör således bytas senast 2022. Mer information kommer under tidig höst. 

 

  • Det kommer att finnas möjlighet att lämna mindre metallavfall i respektive miljörum. Plastbackar kommer att placeras i hyllorna där t.ex. stekpannor och mindre metallavfall kan lämnas. Den tekniska förvaltaren Sekant får i uppdrag att regelbundet tömma backarna, men den som ändå har ett ärende till en återvinningsstation får gärna hjälpa till.

 

  • Föreningens årsstämman är planerad till den 24 maj, och sista dag att inkomma med motion till stämman är 19 mars. Mer information kommer när det närmar sig. 
     
  • Är du intresserad av att sitta i styrelsen eller trivselkommittén, kontakta valberedningen eller någon i styrelsen för att få veta mer:

 

Nyheter