Nyheter

Information från styrelsen

Disciplin i garaget

 

Våra bilplatser i garaget är för närvarande väl utnyttjade alla kvällar och nätter, och det finns få lediga platser kvar om man anländer sent. Därför är det viktigt, inte minst ur solidaritetssynpunkt, att alla placerar sina bilar så centrerat som möjligt mellan markeringarna, så att man inte blockerar platsen intill. Vi kommer att göra inspektioner och lämna en snäll uppmaning på framrutan om någon inte lyckats helt med sin parkering.

 

/Styrelsen

 

Nyheter