Nyheter

Information från styrelsemötet 2020-09-21

Information från styrelsemötet 2020-09-21

  • Nya hemsidan är nu up-and-running. Skulle ni komma till den gamla hemsidan när ni går in på brfbryggan.com beror det på att Telia inte uppdaterats än, det kommer att ändras. 
  • Rensning av hängrännor på våra tak kommer att göras med start på torsdag den 24/9.
  • Vi bearbetar nu offerter för solpanelerna och installation kommer att ske tidig vår 2021.

Nyheter