Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2019-02-11.

Föreningens ekonomi är fortsatt god.

Föreningen har haft entrémattor på prov i uppgång 15 en vecka. Då det inkommit övervägande positiva svar från medlemmar som svarat på förfrågan via nyhetsbrev. Det beslutades att entrémattor ska finnas i de fyra entréerna och även vid de tre gårdsentréerna.

En arbetsgrupp undersöker förutsättningar för installation av solpaneler på taken. Styrelsen avser att lägga en motion till årsstämman för medlemmarnas godkännande av installationen.

Inför årsstämman vecka 21 kommer ett nyhetsbrev att skickas ut med Information att sista datum för att lämna in motion är 1 april. Kallelse med årsredovisning kommer att delas ut 15 april.

Det har varit problem med uteblivna tömningar av kärl i miljörummen. Detta har påtalats för RagnSells.

Nyheter