Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2019-01-14.

Energiförbrukning för el ökade med 2,5 % jämfört med förra året. Elpriset blev 1:26 SEK/kWh. Fjärrvärmeförbrukningen minskade med 2,9 %.

Det har framförts klagomål över ökad förorening med hundbajs på trottoarer, trädäck och på parkeringsplatserna på stickgatorna. Hundägarna är dåliga på att plocka upp. Även hundbajspåsar ligger på marken. En uppmaning till hundägare kommer att publiceras på hemsidan och via ett nyhetsbrev.

Tre offerter från leverantörer av bredband, TV och telefoni har inkommit och utvärderas av styrelsen.

Det finns en del cyklar i dåligt skick på gården och i garaget. Dessa cyklar kommer att märkas ut med en förfrågan om de kan avlägsnas för att ge plats för de cyklar som används. Cyklar kan även förvaras i källarförråd.

Föreningens årsstämma kommer att hållas i vecka 21 (20-24 maj) i f.d. Akvariets lokal vid Dockplatsen. Det är samma lokal som tidigare år. Kallelse med datum, tid och årsredovisning kommer att skickas ut till medlemmarna i god tid.

Nyheter