Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2018-11-19.

En länk med instruktionsfilm om hur vår hjärtstartare fungerar kommer att läggas ut på hemsidan.

För att föreningen ska minska kostnaderna för el och hålla en god miljöprofil kommer en grupp att bildas för att utreda möjligheten att sätta upp solpaneler på husen. I ett nyhetsbrev kommer en förfrågan om kompetens och intresse finns bland medlemmarna att delta i denna grupp. Gruppen kommer att ledas av Mike från styrelsen.

Det är trångt i garagets cykelparkering och även på gårdens cykelställ. Ett nyhetsbrev kommer att skickas ut med vädjan om att inte låta gamla uttjänta cyklar ta upp platser.

Nyheter