Nyheter

Kortfattad information från styrelsemöte 2014-10-06

  • Styrelsen diskuterade vid styrelsmötet hur information ska spridas till de boende. Följande beslutades:

  • Information lämnas normalt via hemsidan. För särskild information t.ex. beträffande byggnadstekniska frågor, inbjudan till stämma etc. kommer även fortsättningsvis ett särskilt skriftligt medlemsblad att lämnas ut.

  • En sammanfattning av de viktigaste frågorna som hanterats vid styrelsemöten läggs ut på hemsidan snarast efter mötet under särskild flik: ”Styrelsen informerar"

  • Upphandling om avtal om föreningens ekonomiska förvaltning pågår och beslut tas inom kort.

  • Styrelsen arbetar med att ytterligare utnyttja fördelar med att återfå moms på byggkostnader för kommersiella ytor. Tidigare har moms återvunnits för affärslokalen där JM har sin bobutik. Nu tittar vi på parkeringsgaraget. Om detta blir verklighet uppstår en positiv effekt på föreningens ekonomi.

  • Valberedningen besökte mötet och informerades om dels pågående arbete, dels hur övergången från den gamla styrels en fungerat. Ledamöterna sitter 1 år i taget enligt stadgarna.

  • Som informerats om tidigare blir gästparkeringen på lokalgatan vid garageuppfart nu avgiftsbelagd och övervakad. Med anledning av frågor som inkommit från de boende är det viktigt att informera om att Malmö Stad ställer krav via bygglovet på oss som fastighetsägare att ett visst antal gästplatser måste tillhandahållas. Eftersom de ska nyttjas av gäster till fastigheterna och inte som till stor del nu, studerande och folk som jobbar i området, måste platserna avgiftsbeläggas och bevakas. Lokalgatan är en GA mellan Brf Bryggan och Brf Kajhusen.

  • P-garaget är nu fullbelagt och endast bilar och MC med betald P-plats får parkera där. Se hemsidan för information om köplats till garaget.

  • Det finns en del ouppklarade frågor att följa upp med JM som byggare som bör lösas inom kort.

  • Det mindre restavfallkärlet kommer att bytas ut till ett fullstort i miljörummet vid 13. Förhoppningen är att detta bidrar till att lösa de problem vi haft med ordningen där.

Nyheter